PERFECT NURSING HOME

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

PERFECT NURSING HOME

รอบรู้การดูแลอบอุ่นเหมือนบ้านเราเอง

เรามีทีมพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การดูแลผู้สูงอายุโดยตรง
พร้อมประสบการณ์ยาวนาน
ในการดูแลอย่างถูกวิธี

ปัจุบันหลายสิ่งหลายอย่าง ทำให้เราไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยได้ดีพอ เนื่องด้วยปัจจัยสาเหตุต่างๆ เช่น

• ด้านความรู้การประเมินเกี่ยวกับโรค
• ทักษะการพยาบาลอย่างถูกวิธี
• การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เสริมการดูแล
• โภชนาการเพื่อสุขภาพ
• ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
• การใช้เวลาและกำลังคนในการดูแล

เพอร์เฟ็คเนอร์สซิ่งโฮม

พร้อมจะช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของคุณในแบบมืออาชีพ เพื่อให้คุณวางใจ เสมือนที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณ คืนเวลาและคลายความกังวลใจต่างๆ ในชีวิตของครอบครัวคุณ

Call: 089-206-4287, 081-828-8904

Service

Recreation

Medical Equipment

Place

เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับวิชาชีพจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และสหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการดูแล คนที่คุณรัก ด้วยความอบอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

การพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขี้นในผู้ป่วยผู้สูงอายุ การพยาบาลนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วย ผู้สูงอายุอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

หากให้การดูแลไม่ทันท่วงทีและมีคุณภาพ อาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอด รวมทั้งการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพวิชาชีพ เพื่อให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

Scroll to Top