Promotion

  การบริการ

         • รับดูและทั้งรายวัน และรายเดือน
        

   อัตราค่าบริการไม่รวมถึง

         • อุปกรณ์ทางการแพทย์
         • ค่ายา หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าออกซิเจน
         • ผู้สูงอายุที่เจาะคอ และต้องการการดูดเสมหะอย่างสม่ำเสมอ
         • ผ้าอ้อมและผ้ารองกันเปื้อนสำเร็จรูป
         • ค่าบริการนำส่งโรงพยาบาล

 

       

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 089-206-4287 คุณสมส่วน (ต๋อง)
         081-828-8904 คุณกฤษณา(น้อง)
Email :
perfectnursinghomes@gmail.com

http://www.perfectnursinghome.com