การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ  เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งผู้สูงอายุ จริงแล้วต้องการการดูแลทั้งด้านกายภาพ และสภาพจิตใจ เรียกง่ายๆ ทั้งกาย ใจ ซึ่งบางครั้งบางท่าน อาจมองข้ามไปหรือมีเวลาไม่มากพอที่่จะให้การดูแลในด้านของ "ใจ" ใจในที่นี้หมายถึง ความสดชื่น ความกระฉับกระเฉง ความแปลกใหม่ ที่อยู่แต่บ้านอาจเป็นผู้อาวุโสสูงวัยที่เป็นผู้ถูกให้การเคารพ แต่หากอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุของเรา ผู้สูงอายุ จะได้สังคมใหม่ เพื่อน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมทำอาหาร  ขนม ปลูกต้นไม้  วาดรูป เกมส์ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเสริมความงาม รวมทั้งการออกกำลังกายที่ผสมกันให้เหมาะกับผู้สูงวัย ที่พบได้ใน เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม ที่นี่