การดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

การดูแลผู้ป่วยพักฟื้น

การดูแลผู้ป่วยพักฟื้นเราดูแลจาก อาการของโรคที่ท่านเป็น เราออกแบบการดูแล

ให้เหมาะสมกับการพักฟื้น ด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลัง กายภาพ ด้านจิตใจ

ให้รู้สึกถึง การมีเพื่อน มีคนดูแลใกล้ชิด เพื่อให้กลับมาได้ดีที่สุด ซึ่งจะพบได้ที่นี่ บ้านพัก         เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม  …