PERFECT NURSING HOME

Place of service

เพอร์เฟ็คเนอร์สซิ่งโฮม บ้านใหม่ขนาดใหญ่ ย่านพุทธมณฑลสาย2 ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการพักฟื้นโดยเฉพาะ

......บรรยากาศรอบบ้านร่มรื่น มีความเป็นส่วนตัว และสะดวกต่อการเดินทาง

......ภายในบ้านตกแต่งสวยงาม สะอาด ปลอดโปร่ง พื้นเรียบ เพื่อการสันทนาการ อย่างปลอดภัย

......มีสนามหญ้าสำหรับการออก กำลังกาย ทำกิจกรรมกลุ่มภายนอก ด้วยบรรยากาศสดชื่นแบบธรรมชาติ

......ห้องพักสะอาด สามารถให้การดูแลได้สะดวกทั่วถึง ประตูบานเลื่อนแบบกว้าง ห้องน้ำออกแบบเฉพาะเพื่อผู้ป่วย

ห้องพักให้บริการ

ห้องมาตรฐาน ขนาด 4 เตียง

ห้องพักคู่ สำหรับพัก 2 เตียง

ห้อง VIP เดี่ยว สำหรับพัก 1 เตียง

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษาเราฟรี

Call: 089-206-4287, 081-828-8904

PERFECT NURSING HOME

เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม

96 ซอยบางแวก 154 บางไผ่ บางแค

กรุงเทพมหานคร 10160

Place of service

เพอร์เฟ็คเนอร์สซิ่งโฮม บ้านใหม่ขนาดใหญ่ ย่านพุทธมณฑลสาย2 ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการพักฟื้นโดยเฉพาะ

......บรรยากาศรอบบ้านร่มรื่น มีความเป็นส่วนตัว และสะดวกต่อการเดินทาง

......ภายในบ้านตกแต่งสวยงาม สะอาด ปลอดโปร่ง พื้นเรียบ เพื่อการสันทนาการ อย่างปลอดภัย

......มีสนามหญ้าสำหรับการออก กำลังกาย ทำกิจกรรมกลุ่มภายนอก ด้วยบรรยากาศสดชื่นแบบธรรมชาติ

......ห้องพักสะอาด สามารถให้การดูแลได้สะดวกทั่วถึง ประตูบานเลื่อนแบบกว้าง ห้องน้ำออกแบบเฉพาะเพื่อผู้ป่วย

ห้องพักให้บริการ

ห้องมาตรฐาน ขนาด 4 เตียง

ห้องพักคู่ สำหรับพัก 2 เตียง

ห้อง VIP เดี่ยว สำหรับพัก 1 เตียง

สอบถามรายละเอียด

ปรึกษาเราฟรี

Call: 089-206-4287, 081-828-8904

PERFECT NURSING HOME

เพอร์เฟ็ค เนอร์สซิ่งโฮม

96 ซอยบางแวก 154 บางไผ่ บางแค

กรุงเทพมหานคร 10160

Scroll to Top